facebook

DAT - Drawing Apart Together

Corinne Bonsma, Claudie de Cleen, Tammo Schuringa, Thé Tjong-Khing en Merijn Hos presenteren in het ICM onder de noemer ‘D.A.T. Drawing Apart Together’ hun gezamenlijk gemaakte tekeningen. Afgelopen jaar waren steeds wisselende selecties van deze DAT- tekeningen te zien in Haarlem, Amsterdam, Maastricht en Stockholm.

 

Vanaf 2008 maken verschillende tekenaars gezamenlijk DAT-tekeningen. Half afgemaakte of incomplete tekeningen, voorstudies en schetsen met potentie worden in een enveloppe naar elkaar gestuurd, waarna de ontvanger er verder in tekent. Soms is de tekening daarna meteen af, soms wordt hij enkele malen heen en weer gestuurd om uiteindelijk als ‘af’ dan wel als ‘mislukt’ te worden bestempeld.

 

DAT-tekeningen zijn werken waarin verschillende tekenstijlen van verschillende tekenaars tegen elkaar schuren of op een wonderlijke manier samensmelten en waarin fantasieën met de alledaagse realiteit worden vermengd.

 

Het idee voor het maken van dergelijke tekeningen is ontstaan vanuit de behoefte los te komen van de eigen tekenhand, en op die manier onverwachte wendingen een kans te geven. Omdat de tekeningen gezamenlijk worden gemaakt morrelen ze per definitie aan de autonomie van elke afzonderlijke kunstenaar. Je hebt je als tekenaar te voegen naar de beeldtaal van een ander, waarbij de reacties zowel heel subtiel als ook heel bruusk kunnen zijn. De verschillende tekenhanden versterken en/of ontregelen elkaar.

Adres

Nieuwe Kruisstraat 19, Haarlem